Artwork > Wheel of Time - Kalachakra

Wheel of Time - Kalachakra
Wheel of Time - Kalachakra
acrylic on canvas
120 x 60 inches